Ondertekenen definitieve stukken en formele procedure afwikkeling

Met de ondertekening van het definitieve (Echt)scheidingsconvenant en Ouderschapsplan bekrachtigen u en uw (ex)-partner de gemaakte afspraken.