Scheiden en werk

1. Je werk inlichten

Uiteindelijk ontkom je er niet aan je werkgever te vertellen dat je gaat scheiden. 

Dit komt omdat je in een ander belastingtarief zit wanneer je gescheiden bent. Je werkgever moet namelijk de wijziging van je burgerlijke staat verwerken in de salarisadministratie. 

Wanneer wel vertellen 

Het kan prettig zijn om je manager en collega’s in te lichten over je scheiding. Zo hebben ze meer begrip voor je situatie en kunnen ze je eventueel ontlasten als het je te veel wordt. Ook is het makkelijker om vrij te nemen als je een afspraak met je advocaat of mediator hebt. Voordat je je collega’s of manager vertelt over je scheiding, kun je ook een gesprek aanvragen met de manager personeelszaken of Human Resources. Als onafhankelijke partij adviseren zij je graag hoe je het beste je manager over je scheiding kunt inlichten. 

Wanneer niet vertellen 

Soms is het beter om je werkgever en/of collega’s (nog) niet te vertellen over je scheiding. Bijvoorbeeld als je: 

 • een tijdelijk contract hebt; 
 • in aanmerking komt voor een promotie; 
 • geen goede relatie met je manager / werkgever hebt; 
 • je werkgever niet erg sociaal is ingesteld en een hardvochtig personeelsbeleid voert. 

Werkgevers en managers reageren soms huiverig op een scheiding. Ze zijn bang dat je minder gericht bent op je werk, dat je productiviteit afneemt en dat je je misschien eerder ziekt meldt. Daarnaast kunnen ze denken dat je werk zult afschuiven op je collega’s. Als je verwacht dat je manager weinig begripvol reageert op het nieuws, is het beter om pas over je scheiding vertellen als je de formaliteiten vrijwel hebt afgerond. TIP Breng het nieuws van je scheiding subtiel. Uiteindelijk zul je je manager op de hoogte moeten stellen van je scheiding. Verzeker hem of haar dat je, ondanks je privésituatie, je werk niet laat verslonzen. Ook kun je vertellen dat je je werk juist een prettige afleiding vindt. Dat het ritme je goed doet. Verder kun je uitleggen dat zijn of haar begrip jou extra motiveert om je best te blijven doen. Succes! 

OPKIKKER 

Ongeveer 1/3 van alle huwelijken eindigt in een scheiding. Veel mensen, waaronder je collega’s, kunnen zich daarom in jouw situatie verplaatsen. Je zult begrip ervaren, misschien zelfs van collega’s van wie je dat het minst verwacht. Probeer je scheiding positief aan te wenden; het delen van je scheidingservaringen kan je band met collega’s versterken. Zorg er wel voor dat je ook over andere onderwerpen praat en dat je ook naar hun belevenissen blijft luisteren.

2. Werk aan je dossier

Investeer in je carrière bij je huidige werkgever. Werk aan je personeelsdossier, want een positief personeelsdossier komt van pas als je door een lastige periode gaat, bijvoorbeeld als je in scheiding ligt. Iedere werkgever houdt een personeelsdossier bij van hun medewerkers. Meestal wordt deze geadministreerd door Personeelszaken of Human Resources. Je hebt overigens altijd recht op inzage in je personeelsdossier. I
n je personeelsdossier staan de volgende gegevens: 

 • je CV en je eerste sollicitatie; 
 • het verslag van de selectieprocedure; 
 • je initiële contract; 
 • personalia (naam, adres e.d.); 
 • contractaanpassingen; 
 • promoties; 
 • functie- en beoordelingsverslagen; 
 • salarisverhogingen; 
 • verzuimverleden; 
 • officiële waarschuwingen; 
 • officiële complimenten / extra bonus / appraisal letters (referenties). 

Wees je ervan bewust dat jij invloed hebt op de opbouw van je personeelsdossier. Dat komt omdat jij documenten mag toevoegen aan het dossier. Zo kun je je personeelsdossier bijvoorbeeld aanvullen met e-mailtjes, brieven of memo’s waarin je gecomplimenteerd of bedankt wordt voor een succesvol afgeronde opdracht. Of waarin je een pluim krijgt voor je inzet in het algemeen. Lever ze in bij Personeelszaken of Human Resources. Zij verwerken dan alles voor je in je dossier. Met het vastleggen van je officieuze complimenten in je personeelsdossier, leg je jezelf tegelijkertijd vast als een loyale, hardwerkende werknemer. Bereid je dossier in ieder geval tijdig voor. Het liefst voordat je je manager vertelt over je scheiding. Jouw fraaie dossier kan van pas komen, mocht je manager onverwacht moeilijk doen bij bepaalde verzoeken. Je kunt je personeelsdossier bijvoorbeeld inzetten om parttime te gaan werken of bij het opnemen van (extra) vrije dagen. Met zo’n mooie staat van dienst kan je manager je weinig weigeren.

3. Kinderen en verlofregelingen

Kinderen worden wel eens ziek. Soms langer dan anders. Bedenk dat er wettelijke regelingen bestaan die ervoor zorgen dat je thuis kunt blijven om voor je kind te zorgen. 

De overheid heeft hiervoor verschillende verlofregelingen opgesteld: 
1. Calamiteitenverlof 
2. Kortdurend zorgverlof 
3. Langdurend zorgverlof 
4. Ouderschapsverlof 

1. Calamiteitenverlof

 Als je onverwacht direct vrij moet nemen, kom je in aanmerking voor calamiteitenverlof.  Bijvoorbeeld als je kind plotseling ziek wordt, maar ook als je waterleiding is gesprongen. In principe betaalt je werkgever je salaris door tijdens je calamiteitenverlof. Het kan zijn dat er in je CAO of met de ondernemingsraad andere afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld dat je calamiteitenverlof gecompenseerd moet worden met je (extra) vakantiedagen. Dit mag je werkgever overigens niet zonder jouw toestemming doen. Informeer bij je werkgever welke afspraken er gelden. 
Voorbeelden van calamiteitenverlof: 
Er is een sterfgeval in de familie. 

 • Je hebt plotseling een ziek familielid. 
 • Je waterleiding is gesprongen en nu moet je een loodgieter regelen. 
 • Je partner bevalt. 
 • Je moet aangifte doen van de geboorte van je kind. Voor meer informatie zie: www.szw.nl

2. Kortdurend zorgverlof 

Je kind kan langer dan een dag ziek zijn. In dat geval kun je gebruik maken van het kortdurend zorgverlof. Het moet wel zo zijn dat je de enige bent die jouw kind op dat moment kan verzorgen. Ook als pleegouder kom je in aanmerking voor zorgverlof. Wel moet de pleegouder op hetzelfde adres wonen als het zieke kind. Als je fulltime werkt (40 uur per week), mag je per 12 maanden maximaal 10 dagen zorgverlof opnemen. Als je 32 uur per week werkt, heb je recht op 8 dagen verlof. De formule is 2x het aantal werkuren per week. Doktersbriefje Je werkgever mag je achteraf om een doktersverklaring of -nota vragen. Doorbetaling van het salaris Je krijgt minimaal 70% van je salaris of minimaal het minimuminkomen doorbetaald. Per sector, ondernemingsraad of CAO kan dit verschillen. Vraag je werkgever hoe het bij jullie zit. Vergeet trouwens niet om de veranderingen in je inkomsten door te geven aan de belastingdienst. 
Voor meer informatie zie: www.szw.nl3. 

3. Langdurend zorgverlof 

Het kan zijn dat je kind ernstig ziek is. Je kunt hiervoor langdurend zorgverlof opnemen. Een voorwaarde is wel dat je kind levensbedreigend ziek is. Dit houdt in dat het leven van je kind op korte termijn ernstig in gevaar is. Per jaar heb je recht op 12 weken langdurend zorgverlof met maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt.
Het verlof eindigt als:

 • de duur van het verlof is verstreken; 
 • als de persoon voor wie je het verlof hebt opgenomen niet langer levensbedreigend ziek is; 
 • als de persoon voor wie je het verlof hebt opgenomen, overlijdt. Geen doorbetaald verlof Bij langdurend verlof word je in principe alleen uitbetaald voor de uren die je werkt. In je CAO kan een ruimhartigere afspraak hierover zijn gemaakt. De CAO-afspraken of die van de ondernemingsraad zijn dan geldig. Voor meer informatie zie: www.szw.nl

4. Ouderschapsverlof 

Je hebt recht op onbetaald ouderschapsverlof als je minstens een jaar in dienst bent bij je huidige werkgever en een kind onder de 8 jaar verzorgt. Per kind geldt de volgende standaardregeling: 13x de wekelijkse arbeidsduur gedurende 6 maanden aaneengesloten. Het is gebruikelijk dat je niet meer dan de helft van de arbeidsuren per week opneemt. Voorbeeld: Je hebt een 32-urige werkweek. 32 uur x 13 = 416 uren. Gedurende 6 maanden lang heb je recht op 16 uur per week onbetaald ouderschapsverlof. Je werkt dan 6 maanden lang 16 uur per week. Met je werkgever kun je ook afspreken om niet 6 maanden aaneengesloten ouderschapsverlof op te nemen. Een andere verdeling is ook mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld:

 • meer uren verlof per week opnemen (bijvoorbeeld voltijdsverlof); 
 • het ouderschapsverlof over een langere periode dan 6 maanden uitsmeren (mogelijk totdat je kind 8 jaar wordt); 
 • het verlof opsplitsen in 2 of 3 gedeelten. Elk gedeelte moet minimaal een maand duren. 

Let op!

Als je eenmaal met je werkgever de spreiding van het verlof hebt vastgelegd, kun je hier niet meer van afwijken. Wanneer je het verlof afbreekt, kun je dat later niet alsnog opnemen. Voor meer informatie zie: www.szw.nl
Als je gebruik maakt van het ouderschapsverlof, kom je in aanmerking voor ouderschapsverlofkorting bij je belastingaangifte. Voorwaarde is dat je deelneemt aan de levensloopregeling bij je werkgever. Op een speciaal geopende rekening moet je dan wel een bedrag storten. Ook moet je over een ouderschapsverlofverklaring van je werkgever beschikken. Bewaar deze dus goed. Voor meer informatie en een berekening van de korting zie: www.belastingdienst.nl

4. Efficienter werken

Juist wanneer het in je privéleven woelig is vanwege de scheiding, kan het fijn zijn als het op je werk goed gaat. Dat bereik je bijvoorbeeld door efficiënter te gaan werken. Als je werk op rolletjes loopt, heb je in ieder geval een zorg minder. 

Een aantal tips: 

Rust in je hoofd

 • Houd je werkkamer overzichtelijk. Dit leidt tot rust in je hoofd.
 • Zorg voor een opgeruimd bureau. Ook hier geldt dat overzichtelijkheid tot rust leidt.
 • Gebruik hangmappen. Stapels op je bureau zijn niet meer nodig als je hangmappen hebt. Berg alles daarin op.
 • Stapels papier op de grond leiden af en geven een onrustig gevoel. Gooi tijdschriften weg die er al lang liggen. De inhoud is toch achterhaald. Breng de rest onder in hangmappen.
 • Delegeer op een goede manier. Maak heldere afspraken over taken en deadlines. Check of het duidelijk is wat er van iedereen verwacht wordt. Laat het gedelegeerde werk vervolgens los en beperk je tot een regelmatige check of alles naar wens verloopt. 
 • Plan realistisch. Het is frustrerend en stressverhogend als je telkens je deadlines niet of bijna niet haalt. Houd er rekening mee dat er altijd ongeplande dingen tussendoor komen en plan je deadlines wat ruimer.
 • Schrijf alles op wat je moet onthouden. Bijvoorbeeld in een grote agenda. Dat voorkomt onrust in je hoofd en dertig rondslingerende briefjes. 

Relativeren helpt

 • Zeg vaker nee. Houd controle over je agenda door niet op ad hoc-verzoeken van collega's of je baas in te gaan. Zeg er wel bij wanneer je wel tijd hebt.
 • Doe één ding tegelijk. Steeds omschakelen of meerdere dingen tegelijk doen, veroorzaakt onrust en concentratieverlies. Ook duren de afzonderlijke taken uiteindelijk langer.
 • Ga werken waar je woont, of wonen waar je werkt. Zo maak je je niet meer druk om files en vertragingen.
 • Relativeer je werk. Natuurlijk is het belangrijk wat je doet, zijn er deadlines en moet je je aan je afspraken houden. Maar maak jezelf niet drukker dan nodig is. Morgen is er weer een dag.
 • Ga parttime werken. In plaats van 5 dagen per week (5 x 8 uur) kun je misschien 4 dagen per week werken (4 x 9 uur).
 • Wees tevreden met je baan. Tijdens een echtscheiding heb je genoeg aan alles wat er op je af komt. Van baan veranderen is in deze periode niet raadzaam. Wacht liever totdat je weer in rustiger vaarwater zit en de scheiding is afgewikkeld. 

5. Kinderopvang

Als je kinderen hebt en blijft werken, ben je aangewezen op kinderopvang. Je hebt hiervoor verschillende mogelijkheden:

1. Kinderdagverblijf; 
2. Gastouder; 
3. Oma, buurvrouw, familie of vrienden; 
4. Au-pair in huis. 

Subsidies Kinderopvang wordt gedeeltelijk door je werkgever betaald. Sinds 1 januari 2007 krijg je de gehele tegemoetkoming via de belastingdienst uitbetaald. Afhankelijk van je inkomen en de soort opvang wordt de hoogte van het uitgekeerde bedrag bepaald. In het gunstigste geval krijg je eenderde van de kosten terug. Je kunt op www.toeslagen.nl kijken of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. 

1. Kinderdagverblijf

Sommige ouders kiezen bewust voor kinderdagverblijven of crèches. Zij vinden dit stimulerend voor de kinderen doordat opgeleide verzorgers hen begeleiden. Als je een kinderdagverblijf voor je kind kiest, is het belangrijk om de inschrijving zo snel mogelijk te regelen vanwege de lange wachtlijsten. Kinderdagverblijven delen de kinderen in verticale (alle leeftijden door elkaar) of horizontale groepen (kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar) in. Gemiddeld zijn het groepen van 10 kinderen met 2 gediplomeerde leid(st)ers per groep. Het minimum aantal leid(st)ers is  wettelijk vastgelegd. 

Voordelen kinderdagverblijf: 

 • Je kind kan er het hele jaar terecht 
 • Je hebt gediplomeerde verzorg(st)ers 
 • Je kind leert er met andere kinderen om te gaan   

Nadelen kinderdagverblijf:

 • Er zijn vaak enorme wachtlijsten 
 • Je bent gebonden aan openingstijden 
 • Het is duur 

2. Gastouder

Een gastouder vangt kinderen thuis op. Meestal heeft een gastouder 1 of 2 kinderen tegelijk, soms meer. Maximaal mag een gastouder 4 kinderen tegelijk opvangen. In principe moeten gastouders voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als kinderdagverblijven. In de praktijk hoeft dit niet altijd zo te zijn. Dit komt omdat gastouders niet gediplomeerd hoeven te zijn. Via het gastouderbureau heb je wel inspraak in welke gastouder jij voor je kinderen wilt laten zorgen. 

Voordelen gastouder

 • De situatie lijkt het meest op een gezin 
 • Je kunt onderling afspraken maken over de tijden 
 • Je betaalt per uur 

Nadelen gastouder: 

 • Bij ziekte of vakantie van de gastouder moet je zelf op zoek gaan naar een alternatief 
 • Gastouders zijn niet altijd gediplomeerd 
 • De faciliteiten zijn niet altijd goed 

3. Vrienden of familie

Vrienden of familie kunnen ook voor je kinderen zorgen. 

Voordelen vrienden of familie: 

 • Je hebt veel vertrouwen in de verzorger(s) 
 • Je kunt goede afspraken maken over de opvangtijden 
 • Het is financieel aantrekkelijk, vaak goedkoper dan andere opvangmogelijkheden 

Nadelen vrienden of familie

 • Bij ziekte en vakantie ben je zelf verantwoordelijk voor een alternatief 
 • Je kinderen kunnen misschien verwend worden 
 • Je familie of vrienden moeten in de buurt wonen 

4. Au-pair

Een au-pair in huis nemen is een andere oplossing voor de zorg van je kinderen. Vaak zijn het buitenlandse krachten. Zo komen je kinderen ook in aanraking met een andere cultuur en ze kunnen in hun eigen huis blijven. 

Voordelen au-pair: 

 • Je kinderen kunnen in hun eigen huis blijven 
 • De au-pair verricht licht huishoudelijk werk 
 • Je hebt een vast persoon voor je kinderen 

Nadelen au-pair: 

 • Pas financieel aantrekkelijk met 3 of meer kinderen 
 • De au-pair woont bij je in huis 
 • Het moet klikken

6. Werk en thuis combineren

Een gezin met je werk combineren blijft lastig. Wat kun je doen om je leven zo in te kleden dat het toch allemaal goed verloopt? 

De oplossing is om minder te gaan schipperen. Het is belangrijk om duidelijke keuzes te maken. Bijvoorbeeld door een goede oppas te nemen. Je kunt je kinderen dan met een gerust hart achterlaten, want je weet dat ze goed verzorgd worden. En dan kun jij je op je werk concentreren. 

Een aantal tips:

 • Stel je prioriteit vast: mijn werk of kinderen? Kies duidelijk en gedraag je daarnaar. 
 • Zoek een goede oppas of opvang voor de kinderen. Laat je schuldgevoel los, want je kinderen hebben het waarschijnlijk prima naar hun zin bij de oppas. 
 • Bespreek of je oppas ook kleine klusjes in huis wil doen, zoals de vaatwasser uitruimen of de was opvouwen. Dat bespaart jou tijd als je thuiskomt, die je dan weer aan je kinderen kunt besteden. 
 • Je hoeft niet tot 7 uur op je werk te blijven. Kijk niet naar collega’s die dat wel doen. 
 • Heb je een eigen bedrijf, bewaak je tijd dan goed. De verleiding is groot om tussendoor even de was te doen, de boodschappen en de kinderen uit school te halen. Ben je aan het werk, dan ben je ook echt aan het werk. 
 • Als je voor thuisblijven kiest, ga daar dan ook voor. Geniet ervan dat je niet 's ochtends in de file staat. Ga lekker naar de speeltuin en neem de tijd voor jezelf als de kinderen een middagslaapje doen. 
 • Als je een (nieuwe) partner hebt, maak dan duidelijke afspraken. Vaste afspraken vereenvoudigen het dagelijkse werk en leiden tot minder conflicten. 

Je gezin

Je kunt je gezin betrekken bij het combineren van je werk met thuis. Kinderen kunnen meer verantwoordelijkheid aan dan je denkt. Ze leren er bovendien van. En accepteer dat dingen niet helemaal 100% goed gaan. Probeer dus te relativeren. 

Tips voor een optimaal gezinsmanagement:

 • Hou een gezinsagenda bij. Vraag ieder gezinslid zijn afspraken daarin te zetten. 
 • Betrek de kinderen bij het huishouden en zet dat op papier. Maak afspraken met de kinderen over wie wanneer welke klusjes doet. Als je kinderen protesteren, maak dan duidelijk dat jij niet degene bent die alles in huis hoeft te doen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 • Delegeer. Maar accepteer ook dat niet iedereen dezelfde maatstaf heeft voor 'schoon', of ‘opgeruimd’. Laat je perfectionisme wat varen. 
 • Maak heldere afspraken met je (nieuwe) partner. Bijvoorbeeld vaste afspraken over wie wanneer kookt, de kinderen naar school brengt e.d.. Ook al heb je het idee dat jij het sneller, beter of efficiënter kan, neem geen taken over. Houd je aan de afspraken.

7. Werken van 9 tot 3

Veel moeders worstelen met het vinden van de balans tussen werk en de opvoeding van hun kinderen. Zij zijn gebaat bij flexibele werktijden, die zoveel mogelijk overeenkomen met de schooltijden van de kinderen. 

Voor alleenstaande ouders is de landelijke vacaturebank opgericht: www.9tot3.nl. Vaste werktijden van 9.00 tot 17.00 uur zeggen niets over de kwaliteit of hoeveelheid werk die een werknemer verzet. Onderzoek wijst uit dat de prestaties van werknemers hoger liggen naarmate de werkgever hen meer vrijheid en flexibiliteit gunt. Eerdere onderzoeken hebben bewezen dat parttimers gemiddeld productiever en gemotiveerder zijn dan fulltimers. Hoe meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid werknemers krijgen in hun werk, hoe meer verantwoordelijkheid zij zullen nemen. Dat is goed voor het bedrijf én voor de werknemer! Van 9 tot 3 Sinds 2006 voert Vivienne Westerhoud een actieve lobby in Den Haag, bij vakbonden en werkgeversorganisaties om werktijden flexibeler te maken. Zij startte in 2004 met de website/online magazine www.mamas.nl voor moeders die werk en kinderen willen combineren. In 2006 volgde de vacaturewebsite www.9tot3.nl waar bedrijven vacatures plaatsen voor vaste en tijdelijke functies binnen schooltijden, de zogenaamde ‘schooltijdbanen’. 

Wetsvoorstel schooltijdbanen

Dankzij haar lobby heeft Vivienne Westerhoud het voor elkaar gekregen dat de Raad voor Werk en Inkomen de regering heeft geadviseerd om meer flexibliteit in werktijden mogelijk te maken. De coalitiepartners PvdA, CU en CDA reageren nu met een voorstel tot wetswijziging om ‘schooltijdbanen’ als wettelijk recht vast te leggen voor mensen die werk met kinderen combineren. 

Vind je baan

Ben jij hoger opgeleid en op zoek naar werk? Wil je graag zelf – in overleg met de werkgever – je werktijden kunnen bepalen? Neem dan eens een kijkje op www.9tot3.nl. Daar staan alleen banen die in tijd en plaats flexibel kunnen worden ingevuld. Ook thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. 

Een initiatief van www.mamas.nl

De vacaturebank www.9tot3.nl is een initiatief van mama.nl, eveneens opgericht door Vivienne Westerhoud. De website www.mamas.nl is een platform & community voor moeders. Mama's informeert en inspireert hoger opgeleide vrouwen tussen de 30 en 50 jaar. Vrouwen die werk & gezin combineren en daarin balans zoeken.Moeders die maatschappelijk betrokken zijn en voor wie zingeving, verdieping en een pure, duurzame manier van leven belangrijk is. Mama's voegt een dimensie toe aan thema's als werk & zorg, opvoeden, gezondheid, reizen & natuurbeleving, kunst & cultuur. 

Haar eigen Zaak!

Ben je eigen ondernemer of wil je dat worden? Ga dan eens kijken op www.haareigenzaak.nl. Dat is een commercieel netwerk voor vrouwelijke ondernemers, opgericht door Vivienne Westerhoud. Via de website kunnen de leden in contact komen met potentiële opdrachtgevers. Bovendien ondersteunt Haar eigen Zaak! de leden met services op het gebied van marketing, acquisitie, PR en opleiding. 

Succesvol thuiswerken

Als je vanuit huis je geld verdient, ben je een wahm: working at home mom. Of je nu fulltime werkt of minder dan 12 uur per week. Of je nu in loondienst werkt of zelfstandig bent. Voor jou is er dan www.wahm.nl! De site is bedoeld als ontmoetingspunt en inspiratiebron voor de (toekomstige) thuiswerkmama. Je vindt er allerlei artikelen, tips, verhalen en inspirerende teksten. Bovendien ondersteunt www.wahm.nl je bij het vinden van geschikt thuiswerk als je nog geen wahm bent.

8. Opnieuw aan de slag

 • Het kan best zijn dat je na je scheiding weer aan de slag wilt. Misschien heb je het geld nodig of vind je het prettig om financieel onafhankelijk te zijn. Welke reden je ook hebt, als je er een tijdje tussenuit bent geweest, weet je misschien niet waar je moet beginnen. Een aantal tips om je op weg te helpen: 
 • Bedenk goed wat je wilt. Wil je bijvoorbeeld fulltime of parttime werken? Wil je inhoudelijk werk doen of maakt dat niet zoveel uit? Wil je veel of weinig verantwoordelijkheid? Wil je voor een grote of kleine organisatie werken? Hoeveel wil je ongeveer verdienen? 
 • Maak gebruik van je bestaande netwerk. Praat met je vrienden, buren en familie over je plannen. Misschien kunnen zij je tips geven of weten ze waar nog mensen nodig zijn.
 • Als je hebt besloten wat je wilt, kun je jezelf afvragen of je over de juiste papieren beschikt. Moet je bijvoorbeeld een (vervolg)opleiding doen? 
 • Doe vrijwilligerswerk om je ervaring op te krikken. 
 • Werk je CV bij. 
 • Schrijf je in bij het arbeidsbureau en meerdere uitzendbureaus. 
 • Meld je aan bij recruitment bureaus. 
 • Meld je aan bij meerdere online vacaturesites zoals Megajobs, Stepstone, Monsterboard, Intermediair, Werk.nl, etc. 
 • Check (regionale) kranten en tijdschriften voor vacatures. 
 • Schrijf een open sollicitatiebrief naar organisaties waarvoor je wilt werken. 
 • Maak een lijst van organisaties die jou aanspreken en houd hun vacatures in de gaten (bijvoorbeeld op hun website).

CV tips 

Je CV is je persoonlijke visitekaartje. Het is vaak het eerste waar je toekomstige werkgever naar zal kijken. Tegelijkertijd is het een soort overzicht van je arbeidshistorie. In principe bestaat er niet één ideale opmaak van je CV, maar bepaalde onderdelen keren wel steeds terug. Houd er rekening mee dat je de volgende gegevens vermeldt in je CV:

 • PERSONALIA Deze bestaat uit de volgende onderdelen: - naam  - adres  - woonplaats  - telefoonnummer (privé en mobiel) - e-mailadres - nationaliteit - geboortejaar  - geslacht  - rijbewijs
 • OPLEIDINGEN Je vermeldt je opleidingen vanaf de middelbare school. 
 • CURSUSSEN Je kunt bijvoorbeeld je cursus blind typen of een cursus Spaans vermelden. 
 • WERKERVARING Naast een vermelding van de organisaties en functies kun je ook een korte omschrijving geven van je werkzaamheden. 
 • ANDERE (RELEVANTE) ACTIVITEITEN Denk hierbij aan vrijwilligerswerk, commissiewerkzaamheden e.d.

Indeling volgens chronologie

De meest gebruikelijke manier om een CV in te delen is op chronologische volgorde. Je toekomstige werkgever kan dan snel zien wat je vanaf je middelbare school allemaal hebt gedaan en of daar groei en ontwikkeling in zit. 

Waarom kiezen voor een chronologische indeling? 

 • Deze indeling is het meest traditioneel. 
 • Het geeft je toekomstige werkgever een duidelijk beeld waar jij staat in je professionele leven. 
 • Als je weinig hiaten in je carrière hebt, is dit de beste keuze.  

Indeling volgens bekwaamheden

Je kunt je CV ordenen naar je talenten of vaardigheden. Zo kun je je CV afstemmen op de functie waarnaar je solliciteert. Je laat hiermee direct zien waar je competenties en talenten liggen. 

Waarom kiezen voor een indeling volgens bekwaamheden?

 • Als je carrière geen logisch of rechtlijnig pad volgt. 
 • Als je een tijdje (bewust) werkloos bent geweest. 
 • Als je je vaardigheden en talenten wilt afstemmen op de beoogde functie.

9. Thuiswerken bij je werkgever

Op je werk kun je met je werkgever misschien afspreken om één of twee dagen per week thuis te werken. Thuiswerken heeft als voornaamste voordeel dat je tot een goede verdeling komt tussen je werk en de zorg voor je kinderen. Werkgevers staan over het algemeen positief tegenover thuiswerken. Het enige waar zij zich zorgen om maken, is dat thuiswerken minder productief is. Daarom is het belangrijk dat je met je werkgever van tevoren goede afspraken maakt. Blijf bovendien in contact met je collega’s en manager. Bel of e-mail ze regelmatig als je thuiswerkt.  

We hebben hieronder de voor- en nadelen van thuiswerken voor je op een rijtje gezet. Zo kun je voor jezelf afwegen of thuiswerken voor jou een uitkomst is.

Voordelen van thuiswerken:

 • Je bent geen tijd kwijt aan het op en neer reizen 
 • Je kunt meer uren werken nu je de verdeling van het werk zelf in de hand hebt 
 • Het is makkelijker om de aandacht tussen je kinderen en je werk te verdelen

Nadelen van thuiswerken:

 • Je hebt minder contact met je collega’s 
 • Je manager heeft minder zicht op je prestaties 
 • Je kunt eerder afgeleid worden door de beslommeringen thuis

10. Voor jezelf beginnen 

Heb je er wel eens aan gedacht om iets voor jezelf te beginnen? De vrijheid, eigen baas zijn, je eigen werktijden kunnen indelen en zelf de vruchten plukken van je inspanningen? Een eigen bedrijf starten is zo gek nog niet. Werken als zelfstandige heeft uiteenlopende voor- en nadelen. Weeg deze zorgvuldig af, want een eigen onderneming starten heeft ingrijpende gevolgen. 

De belangrijkste redenen om als zelfstandige aan de slag te gaan:

 • Je doet leuker werk dan in loondienst. 
 • Je kunt je eigen ideeën uitvoeren. 
 • Je denkt dat je als zelfstandige meer kunt verdienen. 
 • Je loondienstcarrière zit op een dood spoor. Je haalt bijvoorbeeld geen voldoening uit je werk, het is geen uitdaging en er is geen zicht op verbetering. 
 • Je kunt werken waar, wanneer en hoeveel je maar wilt. 
 • Je hebt alles zelf in de hand en neemt je eigen beslissingen. 
 • Je bent voor jezelf bezig met iets dat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
 • Je bepaalt zelf de richting van je professionele ontwikkeling: verdieping of verbreding. 
 • Je bent sowieso breed georiënteerd. Je houdt je bezig met uiteenlopende onderwerpen zodat je je tot een echte generalist ontwikkelt. 

Waarom niet voor jezelf beginnen?

Natuurlijk zijn er ook redenen om de stap van loondienst naar zelfstandige niet te zetten. Als zelfstandige moet je alles zelf regelen. Denk aan de ziektewet, pensioen, arbeidsongeschiktheid en andere verzekeringen. Bovendien betekent ondernemerschap ook een heleboel onzekerheid. Je kunt jezelf afvragen of je met die extra onzekerheid kunt leven. 

De belangrijkste redenen op een rijtje: 

 • Je moet alles zelf doen of op zijn minst overzien. Dit kan afleiden, want vaak houd je je ook bezig met zaken zoals acquisitie, facturering, administratie en je belastingaangifte. 
 • Lange werkdagen en weken komen voor, evenals onregelmatige werktijden (de meeste zelfstandigen werken 60 uur per week). 
 • Je kunt onregelmatige inkomsten hebben. 
 • In het begin kun je lage inkomsten hebben. Het duurt altijd even voordat je echt geld gaat verdienen met je bedrijf. 
 • Je kunt failliet raken. 
 • Een beroep als zelfstandige kan eenzaam zijn, vooral als je een eenmanszaak hebt. 
 • Je went aan de vrijheid. Hoe langer je als zelfstandige werkt, hoe lastiger het wordt om ooit weer in loondienst te gaan werken. 

TIPS bij het zelfstandig ondernemerschap: 
De opstartperiode overleven is één van de uitdagingen van het zelfstandig ondernemerschap. Je kunt beter voor wat financiële armslag zorgen. 

 • Als je net gaat scheiden, komt het opstarten van een eigen bedrijf misschien niet op het juiste moment. Er komt teveel tegelijkertijd op je af. Wacht totdat je de scheiding hebt afgerond. 
 • Spaar en zorg dat je genoeg geld hebt om de opstartperiode te overbruggen. Reken hier minstens een half jaar voor. 
 • Je kunt ook parttime in loondienst gaan werken en daarnaast als zelfstandig ondernemer aan het werk gaan. 
 • Misschien kun je ervoor zorgen dat je huidige werkgever je eerste opdrachtgever wordt. 

11. Thuiswerk

Thuiswerk is een vorm van zelfstandig ondernemen. Het kan een uitkomst zijn als je je werk met je gezin wilt combineren. Je kunt dan werken wanneer het jou uitkomt. Ook ben je gewoon thuis als je kind ziek is.

Bepaalde freelance beroepen lenen zich uitstekend voor thuiswerken. Denk hierbij aan copywriter, vertaler, grafisch ontwerper, e-commerce retailer, headhunter, IT-specialist, notaris, gastouder enzovoorts. Naast voordelen, zijn er ook nadelen van thuiswerken. We hebben de voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet. 

De voordelen:

 • Je bespaart opstartkosten, want je betaalt geen extra huur voor je werkplek. Ook hoef je geen langdurige huurovereenkomsten aan te gaan. 
 • Je bespaart tijd die je zou gebruiken voor het zoeken naar een geschikte werkplek. 
 • Je kunt je werk rondom je familieverplichtingen organiseren.
 • Je kunt om hulp vragen bij je gezinsleden. Bijvoorbeeld bij administratieve klusjes.
 • Je bespaart tijd en geld doordat je geen reiskosten hebt.
 • Je wordt minder afgeleid door de omgeving van je werkplek (collega’s e.d.). 

De nadelen:

 • Je kunt moeite hebben om je werk en je thuissituatie van elkaar te scheiden. 
 • Je hebt hoe dan ook opstartkosten. - Je kunt afgeleid worden door je kinderen of omdat je nog huishoudelijke dingen moet regelen. 
 • Je hebt weinig feedback of aanspraak van collega’s of professionals. 

Aanbevolen websites:

Bel vrijblijvend 043 - 850 5855 of vraag middels het onderstaande contactformulier een GRATIS informatiegesprek aan.


Bekijk onze privacyverklaring.