Het pensioen en de verdeling daarvan

 

1. Het ouderdomspensioen verevening

Iedereen die werkt in loondienst bouwt in principe een ouderdomspensioen; op vaak ook een nabestaandenpensioen. De meeste pensioenfondsen sturen jaarlijks een overzicht van het opgebouwde ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het ouderdomspensioen komt tot uitbetaling vanaf een afgesproken leeftijd, waarop niet meer gewerkt hoeft te worden. Het nabestaandenpensioen komt tot uitkering wanneer degene die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden. 

In de praktijk blijkt, dat na verloop van tijd of wanneer er kinderen komen, dat één van de beide partners minder gaat werken of stopt met werken. Op het moment dat iemand minder werkt of stopt met werken, wordt er door diegene minder of geen pensioen opgebouwd. Om de partner te beschermen, die minder is gaan werken of is gestopt met werken, heeft hij of zij bij scheiding recht op de helft van het, tijdens het huwelijk, opgebouwde pensioen van de nog werkende partner. Daarnaast wordt ook het lagere pensioen van de minder of niet werkende partner verdeeld. De verdeling van de pensioenen wordt pensioenverevening genoemd. De pensioenen worden alleen dan verevend wanneer er sprake is van een ongelijke pensioenopbouw. Het ouderdomspensioen wordt verdeeld bij een scheiding na een huwelijk in gemeenschap van goederen, een huwelijk op huwelijkse voorwaarden en bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap al dan niet met voorwaarden. Tenzij binnen de voorwaarden iets anders is afgesproken met betrekking tot pensioenverevening. Bij de beëindiging van een samenlevingsverband worden de pensioenen in principe alleen verevend wanneer dat of bepaald is in het pensioenreglement van het pensioenfonds of wanneer pensioenverevening expliciet vermeld staat in het samenlevingscontract. Als er een samenlevingscontract opgesteld wordt, waarin de pensioen-verevening bepaald wordt, dan moet het pensioenfonds hiervan op de hoogte worden gesteld. 

De verevening van de pensioenen wordt door het pensioenfonds afgehandeld aan de hand van het formulier “Verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding” en een kopie van het convenant. Het pensioenfonds dient van de verevening binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte te worden gesteld. Bij verevening van de pensioenen blijft het opgebouwde pensioen op naam staan van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Het pensioenfonds betaald bij de pensioengerechtigde leeftijd het pensioen in twee delen uit. Een deel aan degene die het pensioen heeft opgebouwd en het andere deel aan de ex-partner. Bij overlijden van de ex-partner valt het volledige pensioen toe aan degene die het pensioen heeft opgebouwd. Wanneer het pensioenfonds niet is geïnformeerd over de afgesproken pensioenverevening in het convenant dan bestaat er toch het recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ex-partner. In dit geval dient de ex-partner het deel van het pensioen waar men recht op heeft te betalen. 

www.postbus51.nl (aanvragen formulier pensioenverevening) 

2. Het ouderdomspensioen en conversie

De conversie van het ouderdomspensioen wordt het, tijdens het huwelijk opgebouwde, ouderdomspensioen gedeeld. Het deel van het pensioen waarop elk van de partners recht heeft wordt op de eigen naam gezet. Op deze manier hebben beiden elk een “eigen” pensioenopbouw. Ook het nabestaandenpensioen kunnen de partners om laten zetten op elk hun eigen naam. Bij overlijden vervalt het pensioen niet terug aan degene die het pensioen heeft opgebouwd. 

3. Het ouderdomspensioen en de afkoop

Sommige partners kiezen ervoor om het verschil in pensioenopbouw af te kopen. Het afkopen van het pensioen is alleen maar mogelijk wanneer daar geld voor aanwezig is of wanneer daar geld voor geleend kan worden. Let bij afkoop op mogelijke fiscale consequenties. 

4. Het bijzonder nabestaande pensioen

Als je gescheiden bent en je ex-partner komt te overlijden heb je recht op dat deel van het nabestaandenpensioen dat tijdens het huwelijk door je ex-partner is opgebouwd. Dat deel van het pensioen heet het bijzonder nabestaanden pensioen. Op het nabestaandenpensioen bestaat recht wanneer je getrouwd bent geweest met of zonder voorwaarden of wanneer je een geregistreerd partnerschap met of zonder voorwaarden hebt gehad. 

Bel vrijblijvend 043 - 850 5855 of vraag middels het onderstaande contactformulier een GRATIS informatiegesprek aan.


Bekijk onze privacyverklaring.