Overige praktische tips

 

1. Inleiding 

Op enig moment gaan de (ex-) partners gescheiden leven en ontstaan er twee huishoudens waarvoor allerlei dingen op het gebied van verzekeringen tot aan de internetaansluiting geregeld moet worden. 

De ScheidingsManager biedt u een overzicht van de te regelen zaken en geeft tips voor de meest goedkope oplossingen.

2. Energie 

(zie ook links 1) 

Nu er diverse aanbieders zijn op de energiemarkt is het niet meer vanzelfsprekend om automatisch een contract te sluiten met het energiebedrijf in de buurt. Dit geeft de vrijheid om op zoek te gaan naar de goedkoopste aanbieder. 

De rekening van de energieaanbieders bestaat uit een aantal posten waaronder de gasprijs en de prijs voor de elektriciteit. Daarnaast wordt in rekening gebracht: netwerkkosten, meetkosten, energiebelasting en dergelijke. 

Wanneer uw energieaanbieder niet over een eigen transportnetwerk beschikt, worden de laatst genoemde kosten via de eigenaar van het transportnetwerk bij u gedeclareerd. 

3. Verzekeringen 

(zie ook links 2) 

Vaak houdt één van beide ex-partners één of meerdere verzekeringen op naam na de scheiding. Dit betekent over het algemeen dat beide ex-partners dienen te inventariseren welke verzekeringen zelfstandig moeten worden afgesloten. Hieronder volgt een opsomming: 

  • Risico- of levensverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek. Op wiens leven wordt de verzekering afgesloten en wie wordt de begunstigde. 
  • Ziektekostenverzekering. Bij wie komen de kinderen op de polis te staan en kan er nog gebruik gemaakt worden van een collectieve verzekering (bijvoorbeeld via de werkgever van de ex-partner)
  • Autoverzekering. Denk om de opgebouwde no-claim. Wanneer u zelf ook lang schadevrij heeft gereden, is het na overleg vaak mogelijk om hetzelfde no-claim percentage te behouden
  • Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (W.A.). Elk van de partners voor zich (denk ook aan medeverzekering kinderen).
  • Opstalverzekering. Wanneer er sprake is van een eigen woning.
  • Inboedelverzekering. De waarde van de inboedel is mogelijk gewijzigd na de scheiding. 
  • Glasverzekering. Zit meestal bij de inboedelverzekering in.
  • Studieverzekering voor de kinderen. 
  • Alimentatieverzekering. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kan de alimentatie verzekerd worden. Bij overlijden van de ex-partner wordt een bedrag ter hoogte van het alimentatiebedrag door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerd. De alimentatieplichtige dient mee te werken aan het tot stand komen van de verzekering. 
  • Doorlopende reisverzekering

Vaak kan de totale premie van verzekeringen gedrukt worden wanneer bij één verzekeringsmaatschappij meerdere verzekeringen worden afgesloten.


4. Krant en tijdschriften

 (zie ook links 3)

Na de scheiding is er vaak minder geld beschikbaar voor kranten en tijdschriften. Een proefabonnement op een krant of tijdschrift bespaart veel geld.

5. Telefoon

 (zie ook links 4)

Op het gebied van de telefonie zijn veel mogelijkheden en veel aanbieders. Uw eigen situatie bepaalt welke wijze van telefoneren voor u de meest goedkope is. 

Veel aanbieders geven mooie cadeaus weg van een gratis telefoon tot een gratis televisie. Meestal: hoe duurder het abonnement hoe groter de cadeaus. 

6. TV en internet

 (zie ook links 5)

Het is mogelijk om voor televisie en internet een contract te sluiten met één provider. In sommige gevallen kan dat zelfs ook gecombineerd worden met een telefoonaansluiting. 

Ook hier geldt dat gekeken moet worden naar de eigen situatie en wat daarin het goedkoopste is. 

Let op! Bij een relatief goedkope internetaansluiting (kabel of adsl) is de mogelijkheid tot downloaden vaak beperkt.

Bel vrijblijvend 043 - 850 5855 of vraag middels het onderstaande contactformulier een GRATIS informatiegesprek aan.


Bekijk onze privacyverklaring.