Partneralimentatie berekenen en aanvragen


Partneralimentatie berekenen

Wilt u een officiële alimentatieberekening laten maken om de hoogte partneralimentatie vast te laten stellen? Daar helpen wij u graag bij. Vul ons contactformulier in en wij berekenen samen met u uw partneralimentatie.

De algemene regels voor hoogte partneralimentatie

De ScheidingsManager geeft u enkele algemene regels voor het recht op en de berekening van de hoogte partneralimentatie. Bij de uitleg volgen wij het Tremarapport van 2006. Dit zorgt voor een eenvormige en praktische invulling van de berekening van de partneralimentatie. Het volledige Tremarapport kunt u vinden op www.nvvr.org en www.rechtspraak.nl

Alimentatie voor de minst verdienende partner

Of u nu kinderen heeft of niet, in het algemeen heeft de minst verdienende alleenstaande partner recht op partneralimentatie na beëindiging van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Dit recht vervalt wanneer de minst verdienende partner na de scheiding opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenleeft alsof hij/zij gehuwd is. Het inkomen en het uitgavenpatroon in de laatste jaren van het huwelijk bepalen wat de behoefte is van de alimentatiegerechtigde (degene die recht heeft op de partneralimentatie). De alimentatieplichtige is verplicht om de partneralimentatie jaarlijks te verhogen met de wettelijke indexering....

Partneralimentatie voor maximaal 12 jaar

Volgens de wet “Limitering partneralimentatie” hoeven ex-partners in principe niet meer dan maximaal 12 jaar partneralimentatie betalen. Bij een huwelijk van minder dan vijf jaar en zonder kinderen is de duur van de alimentatieplicht gelijk aan de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Volgens de wet valt partneralimentatie onder inkomsten en betaalt u hier dus belasting en zorgpremie over. Moet u partneralimentatie betalen, dan wordt dit in mindering gebracht op uw fiscaal loon, waardoor u fiscaal voordeel heeft.

Partneralimentatie afkopen

Het is ook mogelijk om de partneralimentatie af te kopen met een eenmalig bedrag. Het te betalen bedrag is gebaseerd op de vastgestelde hoogte en de duur van de maandelijkse partneralimentatie. Doordat het afkopen van de partneralimentatie een aantal nadelen en risico’s met zich meebrengt, adviseren wij u hier graag over.

Herziening van hoogte partneralimentatie

De omstandigheden van één of beide partners kunnen natuurlijk veranderen. Bijvoorbeeld bij een verlaagd inkomen of een nieuwe partner. In dat geval kan een herziening van het partneralimentatiebedrag worden gevraagd. Dit kan in onderling overleg of via een gerechtelijke procedure. De voorkeur van de ScheidingsManager gaat uit naar onderling overleg, omdat dit voordeliger is en beter voor de onderlinge verhouding.

Wij helpen u bij partneralimentatie berekenen van de hoogte partneralimentatie

Ons werk is geslaagd als beide (ex-)partners vinden dat er voor hen beide sprake is van redelijke alimentatiebedragen. Dat hier hulp bij nodig is, staat buiten kijf. Voor partneralimentatie berekenen geldt een vrij ingewikkelde (reken)methode waarin rekening gehouden wordt met allerlei mogelijkheden en uitzonderingen. Wij helpen u hier graag bij. Neem contact met ons op voor een advies op maat.

Bel vrijblijvend 043 - 850 5855 of vraag middels het onderstaande contactformulier een GRATIS informatiegesprek aan.


Bekijk onze privacyverklaring.