Kinderalimentatie aanvragen en berekenen


kinderalimentatie aanvragen
Wilt u een officiële alimentatieberekening kinderalimentatie aanvragen om de hoogte van de kinderalimentatie vast te laten stellen? Daar helpen wij u graag bij. Vul ons contactformulier in en wij berekenen samen met u uw kinderalimentatie.

Grote wijzigingen in berekenen van kinderalimentatie 2013

In 2013 is de rekenwijze voor kinderalimentatie gewijzigd. Nu wordt het kindgebonden budget, dat een alimentatiegerechtigde ontvangt, beschouwd als een tegemoetkoming in de behoefte van kinderen. Het kindgebonden budget vermindert dus de kosten van de kinderen. De voornaamste verandering is de invoering van een draagkrachttabel (zie onderaan deze pagina), waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden hoeveel de ouders kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderverzorging. Daarmee komt een einde aan eindeloze discussies over wat de kinderen kosten en wat de onderhoudsplichtige ouder kan missen. Nieuw is ook dat ouders met een omgangsregeling minder kinderalimentatie betalen naarmate ze meer voor hun kinderen zorgen.

Lagere alimentatie kind door kindgebonden budget en omgangsregeling

Ook de behoefte van de kinderen wordt vastgesteld aan de hand van tabellen (zie onderaan deze pagina). U zoekt het totale gezinsinkomen op van vóór de scheiding en u ziet direct hoeveel geld u normaal gesproken zou moeten besteden aan de kinderen. Ook het kindgebonden budget wordt sinds 2013 meegenomen in de berekening. Dit kan een lagere kinderalimentatie tot gevolg hebben. Als u een omgangsregeling heeft én kinderalimentatie betaalt, kunt u in aanmerking komen voor een zogeheten zorgkorting van 15 tot maximaal 35 procent. Wanneer er toch een te hoge alimentatie uit de berekening komt, past de rechter een aanvaardbaarheidstoets toe.

Stappenplan berekening kinderalimentatie

1. Wat is de behoefte van de kinderen?

Bepaal wat uw netto besteedbaar gezinsinkomen is en u kunt met de Nibud tabel uw eigen aandeel in de kosten van de kinderen berekenen. Van dit eigen aandeel trekt u het kindgebonden budget dat de (hoofd)verzorgende ouder na scheiding ontvangt af.

2. Wat is de zorgkorting voor de niet (hoofd)verzorgende ouder?

Deze zorgkorting ligt tussen 15% en 35%.

3. Wat is de draagkracht van de ouders?

Vervolgens wordt de draagkracht van iedere ouder per kind berekend aan de hand van een tabel en het netto besteedbaar inkomen van beide ouders afzonderlijk.

4. Is de draagkracht van de ouders genoeg om de behoefte van de kinderen te dekken?

Ja: dan wordt de zorgkorting toegepast tot maximaal het niveau waarop de kosten van een kind worden gedekt.
Nee: de zorgkorting wordt niet toegepast en iedere ouder draagt bij op basis van zijn/haar draagkracht.

5. Aanvaardbaarheidstoets

Als de berekening voor u tot een onaanvaardbare uitkomst leidt, bijvoorbeeld door schulden, kan de draagkracht door de rechter op een lager bedrag worden bepaald via de aanvaardbaarheidstoets.

De grote wijzigingen in berekenen van kinderalimentatie kunnen ook voor u gevolgen hebben. Zeker als u al enige tijd bent gescheiden. Voor een berekening kinderalimentatie aanvragen, kunt u zich wenden tot onze specialisten. Neem gerust contact met ons op voor een berekening van uw alimentatie.

Draagkrachttabel kinderalimentatie (alimentatie kind)

NIBUD Tabel eigen aandeel kosten van kinderen

  • Zoek in tabel 1 het aantal kinderbijslagpunten van het kind/de kinderen op1.
  • Tel de punten voor alle kinderen bij elkaar op (bij meer dan vier kinderen: de punten voor de oudste vier kinderen).
  • Lees in tabel 2 het totale eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind/de kinderen af. Kies verticaal op of tussen de puntenaantallen en horizontaal op of tussen de inkomensgrenzen een bedrag.

Het gevonden puntenaantal – bij meer kinderen het puntentotaal – wijst in tabel 2 het eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind/de kinderen aan.

Bel vrijblijvend 043 - 850 5855 of vraag middels het onderstaande contactformulier een GRATIS informatiegesprek aan.


Bekijk onze privacyverklaring.