Wel of niet scheiden

 

1. Kiezen: wel of niet scheiden

Wanneer scheiden?
Voor veel mensen is de keuze om te gaan scheiden niet eenvoudig te maken. De voor- en nadelen worden voortdurend tegen elkaar afgewogen, waarbij men zichzelf gevangen houdt in een vicieuze cirkel. Feitelijk is er maar één vraag aan de orde: “Houd ik nog genoeg van mijn partner om door te gaan met de relatie”. Nu lijkt de keuze om te gaan scheiden een eenvoudige vraag, maar voor de meeste mensen in een huwelijkscrisis is deze vraag niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Immers of er nog werkelijk van de partner gehouden wordt, is vertroebeld door de situatie waarin de relatie nu verkeerd. De gedachte om te scheiden is immers opgekomen doordat men, soms door externe oorzaken, niet meer tevreden is met de huidige relatie. Hieronder worden twee verschillende methodes aangeboden om zelf te bepalen welke vervolg stap genomen kan worden.  

Methode 1 Werk onderstaande vragen voor jezelf uit. 

- Probeer je voor de geest te halen wat je vroeger zo aantrok in de ander. - Probeer concreet te maken wat er is veranderd. - Zou je met je partner door willen gaan wanneer jullie relatie zou veranderen - Wat zou je precies veranderd willen hebben? - Wanneer de relatie verandert, zou jouw liefde voor je partner dan weer kunnen opbloeien? - Wat is er nodig om de relatie zo te veranderen dat jij en je partner samen verder kunnen Wanneer mensen gedurende een langere tijd hebben samengeleefd, hebben zij samen een systeem ontwikkeld waarbinnen zij leven. Het staat vast dat een dergelijk systeem, vaak overgenomen uit het ouderlijke gezin, zonder hulp van buitenaf moeizaam te doorbreken is. Het valt aan te bevelen om bij dergelijke veranderingen hulp van professionele derden te zoeken. De hulp kan gezocht worden bij een therapeut of bij een coach. Het veranderen van een systeem in de relatie betekent dat er hard gewerkt moet worden door jullie zelf. Een therapeut of een coach begeleidt jullie in het veranderingsproces maar kan zonder jullie inspanning niets veranderen aan jullie relatie.  

Methode 2 De kosten-baten analyse. 

Maak voor jezelf twee overzichten. In het eerste overzicht geef je de antwoorden op de vraag: “Wat kost het mij als ik wegga?”. In het tweede overzicht geef je de argumenten weer op de vraag: “Wat levert het mij op als ik blijf?” 
Blijkt dat de “kosten en de baten” aan elkaar gelijkwaardig zijn dan kun je aan de door jouw gegeven argumenten een half of een heel punt geven. Mogelijk helpt de kosten-batenanalyse bij het maken van een keuze. Wanneer er een keuze gemaakt is, kun je jezelf de vraag stellen of je er de “kosten” voor over hebt die bij je keuze gemaakt moeten worden. Is dat niet het geval dan heb je blijkbaar niet de juiste keuze gemaakt. Je kunt ervoor kiezen om de kosten-batenanalyse nogmaals te maken of het gesprek aan te gaan met een (professionele) derde.

2. Argumentenkaart (echt)scheiding

Wanneer scheiden? Als u nadenkt over wel of niet scheiden spelen verschillende overwegingen een rol. Wat betekent een scheiding voor mijn financiële situatie? Heeft het nog gevolgen voor mijn werk? En: hoe ziet de juridische afwikkeling eruit?

De VvAA argumentenkaart is een handige tool die de overwegingen vanuit emotioneel, financieel en juridisch oogpunt op een rij zet.

DOWNLOAD HIER ARGUMENTENKAART

3. Negatieve spiraal doorbreken

Wanneer scheiden? Wanneer iemand niet gelukkig is in de relatie dan zal diegene zich kritisch opstellen ten opzicht van het gedrag van partner. Meestal is de bedoeling van het leveren van kritiek om het gedrag van de partner te veranderen. Helaas is de uitwerking over het algemeen tegenovergesteld. Wanneer iemand alleen nog maar kritiek over zich uitgestort krijgt en het in de ogen van de ander niet meer goed kan doen, slaat de onzekerheid toe. Want ook als hij of zij het gedrag verandert, levert dit kritiek op in plaats van een complimentje. Als gevolg hiervan verdwijnt het zelfvertrouwen en is de kans groot dat de partner die steeds kritiek ontvangt onverschillig wordt en zich verder terugtrekt. Hoe moeilijk het misschien ook is om te aanvaarden maar de partner waaraan je je nu alleen maar ergert heeft ook zijn of haar goede kanten. Jullie relatie is dan misschien niet leuk meer maar de man of de vrouw waar je ooit verliefd op bent geweest is in wezen niet veranderd. Het is jullie relatie die verandert is en daar heb je beiden een rol in (gehad). Door je meer te focussen op de positieve kanten van je partner is de mogelijkheid aanwezig dat je samen weer tot gesprek komt en of een nieuwe start kunt maken met de relatie of dat je samen tot de slotsom komt dat een echtscheiding het beste is. Met stroop vangt men meer vliegen dan met azijn.

4. Wel of geen professionele hulp

Wanneer scheiden? Wanneer jezelf geen keuze kunt maken, is het misschien zaak om een professionele derde in te huren om je te helpen bij het maken van een keuze. Je kunt ondermeer denken aan een maatschappelijk werker, een psycholoog of een coach. Het is ook mogelijk om samen professionele ondersteuning te zoeken. Maak vooraf aan je partner duidelijk wat de reden is voor het zoeken van hulp. Wil je begeleiding om de relatie opnieuw vorm te geven, om uit te zoeken of scheiden een optie is of om de scheiding te begeleiden. Duidelijkheid vooraf voorkomt teleurstelling en boosheid achteraf. De partner merkt het namelijk al snel dat hij/zij onder valse voorwendselen is meegenomen naar de hulpverlener. Om misverstanden te voorkomen is het zaak om bij uw zorgverzekeraar informatie in te winnen over een mogelijke vergoeding. De kosten van een coach, een mediator en veel psychologen komen voor uw eigen rekening. Stel u goed op de hoogte van de tarieven en leveringsvoor- waarden. De ervaring leert dat veel mensen halverwege een ingeslagen pad stoppen in verband met de oplopende kosten. De praktijk leert dat een half afgemaakte therapie of echtscheidingbemiddeling niet werkt. Ter vergelijk, wanneer een kapotte dakgoot voor de helft wordt gemaakt, blijft de dakgoot lekken. Zonde van de reparatiekosten. De uiteindelijk te maken keuze lijkt vaak een keuze tussen twee kwaden. Welke keuze dan ook gemaakt wordt - wel of niet scheiden - het is een kwestie van hard werken. 

 

Bel vrijblijvend 043 - 850 5855 of vraag middels het onderstaande contactformulier een GRATIS informatiegesprek aan.


Bekijk onze privacyverklaring.