Straks scheiden zonder rechter?

Wil je momenteel scheiden,  dan ben je verplicht een advocaat in de arm te nemen en een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Deze procedure gaat gepaard met aanzienlijke kosten. Mogelijk gaat dit vanaf 2015 veranderen.

Op dit moment is een wetsvoorstel in behandeling waardoor je via een ambtenaar van de burgerlijke stand kunt scheiden. Bijstand van een advocaat is dan niet meer verplicht. Deze procedure is een stuk eenvoudiger, sneller en goedkoper dan de huidige procedure.

Voorwaarden

Er gelden wel een paar voorwaarden. Zo is deze procedure alleen mogelijk als je geen kinderen hebt en als je allebei het over alle te nemen beslissingen eens bent. Het blijft overigens mogelijk om een advocaat in de arm te nemen, net als de gang naar de rechter.

Procedure

Het is de bedoeling dat je straks je echtscheidingsverzoek indient bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De echtscheiding wordt niet eerder dan veertien dagen uitgesproken nadat je het verzoek hebt ingediend. De ambtenaar controleert eerst of je voldoet aan de voorwaarden, waarna je een persoonlijke afspraak maakt.

Op dat moment stelt de ambtenaar van beide partners de identiteit vast en controleert hij ook of beide partners willen scheiden. De ambtenaar spreekt dan de scheiding uit en maakt een akte op die wordt ingeschreven in een register.

Riciso’s

Er kleven wel risico’s aan de procedure. Als er namelijk problemen ontstaan naar aanleiding van de gemaakte afspraken zul je alsnog naar de rechter moeten. Met de akte kun je de ander namelijk niet dwingen iets te doen of te laten ten aanzien van de gemaakte afspraken, alleen de rechter kan dat.

Je bent dus niet per definitie sneller en goedkoper uit. Ook is momenteel nog niet duidelijk  of deze manier van scheiden wel wordt erkend in het buitenland, met name in niet EU-landen.