Overgangsregeling echtscheiding en eigenwoningschuld: een complexe materie

29-01-2013 De redactie van NTFR gaat aan de hand van een praktijkvoorbeeld in op de fiscale gevolgen van echtscheiding en de eigen woning onder de nieuwe eigenwoningregeling. Het voorbeeld is gebaseerd op de nota naar aanleiding van het verslag van de Eerste Kamer bij het Wetsvoorstel ‘Herziening fiscale behandeling eigen woning’. 

Lees hier het hele artikel.