Nieuwe wet heeft mogelijk grote gevolgen voor in het verleden vastgestelde kinderalimentatie

Als de nieuwe wet hervorming kindregelingen op 1 januari 2015 in werking treed kan dit forse financiële gevolgen hebben voor ouders waarbij de kinderalimentatie in het verleden is vastgesteld. 

De alleenstaande ouderkorting, een belastingkorting voor alleenstaande ouders met kinderen, en het fiscaal voordeel (de persoonsgeboden aftrekpost kinderalimentatie) voor de alimentatieplichtige ouder die kinderalimentatie betaalt komt te vervallen. 

Daarvoor in de plaats wordt het kindgebonden budget verhoogd en de zogeheten ‘ouderkop’ wordt ingevoerd. Dat is een toeslag die in het kindgebonden budget wordt verwerkt.

 

Wat zijn de gevolgen?

Op het moment van scheiden werd eerst de behoefte voor de kinderen bepaald, en dan een draagkrachtberekening gemaakt. Er is daarbij rekening gehouden met een alleenstaande ouderkorting, en de aftrekpost kinderalimentatie indien dat van toepassing was. Beiden verhogen de draagkracht en beiden komen te vervallen.

Volgens de 'Expertgroep Alimentatienormen', een belangrijke werkgroep van familierechters die aanbevelingen doet aan de rechterlijke macht over juridische consequenties van wetten, ook wel bekend als de TREMA normen, moet het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop in mindering worden gebracht op de behoefte van de kinderen.

Deze zog. “ouderkop” kan max. € 3.050,- per jaar bedragen en in sommige gevallen kan het zijn dat er nauwelijks nog sprake is van een onderhoudsplicht en dus weinig of geen kinderalimentatie overblijft.

Vreemd is wel dat als de alimentatiegerechtigde in de toekomst gaat samenwonen, en daarmee een toeslagpartner krijgt, het kindgebonden budget mogelijk vervalt, omdat de hoogte daarvan wordt bepaald door het gezamenlijke verzamelinkomen en de andere ouder weer kinderalimentatie zou moeten gaan betalen. Dit lijkt niet logisch en “men” denkt meestal dat bij samenwonen van de ex-partner de draagkracht juist toeneemt doordat er een inkomen bij komt.

Wilt u weer een verdeling naar draagkracht volgens de aanbevelingen van de werkgroep Trema normen, laat dan een herberekening maken van de (kinder)alimentatie. Ook bij co-ouderschap kan er bekeken worden of het nog steeds voordelig is om bij beide ouders een kind in te schrijven. Dit hangt nu af van hoeveel kindgebonden budget incl. "ouderkop" ieder ontvangt.