Filmpje gevolgen wijzigingen Kindregelingen in 2015

Per 1 januari 2015 worden de huidige elf kindregelingen teruggebracht naar vier regelingen. Dit neemt grote wijzigingen met zich mee voor alleenstaande gescheiden ouders. In onderstaand filmpje worden deze wijzigingen kort en helder uitgelegd.

http://nieuwestap.nl/gevolgen-wijzigingen-kindregelingen-in-2015/

Hierbij de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen kindregelingen in 2015:

Afschaffing aftrek kinderalimentatie per 2015 (fiscaal voordeel levensonderhoud kinderen tot 21 jaar)

Als je kinderalimentatie betaalt, krijg je nu voor een kind jonger dan 21 jaar (waarvoor bij de betreffende ouder, geen recht op kinderbijslag bestaat of waarvan het kind zelf geen recht heeft op studiefinanciering) een forfaitaire aftrek per kwartaal voor de kosten van levensonderhoud. Dit is in de volksmond de zogenoemde aftrek voor kinderalimentatie.

In de alimentatieberekening die destijds bij jullie scheiding is gemaakt, zal rekening gehouden zijn met dit fiscale voordeel. Vanaf 2015 ontvang je als alimentatiebetaler deze fiscale tegemoetkoming in de vorm van fiscale aftrek niet meer. Als je dit doorrekent kan het zo zijn dat je als kinderalimentatiebetaler enkele tientjes tot een paar honderd euro minder per maand hebt te besteden. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen.

Alleenstaande ouderkorting en kindgebonden budget

Een andere wijziging is de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting in combinatie met de aanpassingen van het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming (toeslag) in de kosten van de kinderen.

Vanaf 1 januari 2015 ontvang je als alleenstaande ouder maximaal € 3.050 per jaar meer kindgebonden budget (ook wel “alleenstaande-ouderkop” genoemd), ter compensatie van de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting. Op zich dus goed nieuws.

Maar:

De hoogte van het kindgebonden budget is gekoppeld aan een inkomensgrens. In 2014 is deze grens € 26.147 en deze gaat in 2015 omlaag naar € 19.767. Boven dit drempelinkomen zal het kindgebondenbudget (inclusief alleenstaande ouderkop) worden afgebouwd met 6,75 % over het meerdere inkomen. Dus meer inkomen; minder toeslag.

Én:

Vanaf 1 januari aanstaande zal naast het kindgebondenbudget (dat in 2014 ook al in mindering werd gebracht op de kinderalimentatie) ook de gehele ‘alleenstaande-ouderkop’ van € 3.050,00 in mindering worden gebracht op de door de ouders te betalen kosten voor de kinderen en daarmee op de kinderalimentatie. Dit betekent, alleen al voor de alleenstaande ouderkop, een vermindering van € 254,16 netto per maand op de kinderalimentatie.

Dit kan in alle nieuwe en bestaande situaties consequenties hebben voor de alimentatiebetaler en alimentatie-ontvanger. Als je dit doorrekent is dit zeker zo ingrijpend, als de afschaffing van de aftrek kinderalimentatie.

Goed overleg

Het is zaak dat deze financiële maatregelen niet tussen jullie als ouders in komen te staan. Schakel daar waar nodig een scheidingsbegeleider in die deskundig is in het maken van alimentatieberekeningen en berekeningen die betrekking hebben op het netto te besteden inkomen. Dit geeft veel duidelijkheid en geen stress op het ouderschap.

Informatiebijeenkomsten

In januari 2015 zal Nieuwe Stap in samenwerking met Settlement drie bijeenkomsten organiseren in de Regio Utrecht, Amsterdam en Den Bosch om je te informeren over de gevolgen van de wijzigingen van de kindregelingen. Bij interesse kan je dat nu al melden via info@nieuwestap.nl dan houden wij je op de hoogte. Er volgt nog een aankondiging met de exacte data en locaties op de site.