Joop Siersema

Joop Siersema

Beschikbaar in:
Apeldoorn, Deventer, Zutphen (Stedendriehoek en daar om heen).
 
085-4017980 | 06 16830574


Scheiden: een emotionele achtbaan.
Na het besluit tot scheiden komen er veel dingen op u af:  emotioneel en zakelijk. En vaak tegelijk, in alle hevigheid.  Hoe nu verder?  Heel veel vragen, nog maar weinig antwoorden.  Voor veel mensen is dit een  verwarrende situatie.
Dan is het fijn om iemand te hebben, die daar informatie over en sturing aan kan geven.  Dat wil ik, Scheidingsmanager Joop Siersema, u beide graag bieden.

MFN Mediator
Als MFN geregistreerd mediator -zie ook: https://mfnregister.nl/login-registermediator/condities/ vergelijk ik mijn functie met een vuurtorenwachter:  die vertelt u precies hoe het zit, waar u zich  ‘bevindt’.  Vervolgens wijs ik op u mogelijke richtingen, maar schrijf u niets voor. U maakt zelf de keuzes.   Een goede vuurtorenwachter of manager schept duidelijkheid, voorwaarden, geeft voldoende informatie maar laat vooral de mensen zelf kiezen.  Dat geeft de meeste betrokkenheid en de beste acceptatie en resultaten, zo is mijn ervaring door de jaren heen.

De kinderen
Vaak zijn er ook kinderen betrokken bij een scheiding.  In die gevallen  denk ik ook mee in het belang van de kinderen.   
Met mijn 14 jaar werkervaring met crisissituaties in de Jeugdzorg,  jarenlange ervaringen in het (speciaal) onderwijs let ik speciaal op hun belangen. Zij kiezen niet zelf voor de scheiding maar merken de gevolgen des te meer. Daarom is een belangrijk onderdeel van mijn dienstverlening  ook een (vertrouwelijke) gesprek met de kinderen.  Hoe gaat het met hen?  Wat willen zij? Wat hebben zij nodig? En wat vinden zij belangrijk voor ná de scheiding?  De rechter wil dit weten.

Informeren
Verder informeer ik  u over ‘zakelijke’ rechten en plichten zoals alimentatie, toeslagen, arbeidskortingen, kwijtscheldingen, schulden, hypotheek/ huis, huwelijks voorwaarden. 
Zo nodig leg ik desgewenst, na uw toestemming, contact met specialisten op dit gebied: hypotheekadviseur/ makelaar/ taxateur/notaris/advocaat.   Of met een vermogens-/ pensioendeskundige.  Of een onafhankelijke accountant,  wanneer er sprake is van een eigen bedrijf. 
Belangrijk is dat u kunt beschikken over voldoende en juiste informatie om belangrijke keuzes te kunnen maken tijdens en voor  ná de scheiding.  Ik ben en blijf daarbij onafhankelijk van externe adviseur(s).  Ik heb maar één belang: U beide als klant zo toekomstgericht mogelijk laten scheiden. En dit kan u veel geld besparen.

De periode na de scheiding
Veel tijd besteed ik aan het bespreken van de periode ná de scheiding:  omgangsregeling kinderen, (mogelijke) wijzigingen in de woon-/ leefsituatie (nieuw huis, nieuwe partner) en de gevolgen daarvan voor reeds gemaakte afspraken (uitkering/alimentatie), pensioenrechten, schulden, fiscus.
Door dit goed te bespreken is  voor beiden duidelijk wat er over  de periode daarna is afgesproken. Dit voorkomt zo onduidelijkheid en ergernis/ ruzie of zelfs een rechtszaak/ vechtscheiding.

Locatie
De locatie en tijdstip van de gesprekken bepaalt u. Dat kan bij u thuis zijn, op een door u aangegeven neutrale plek of een door mij voorgestelde locatie.  Regelmatig zit ik ’s avonds bij de mensen thuis.  Geen kinderopvangprobleem, geen werkverzuim.

Rechtbankprocedure
De door mij opgesteld en door u beide getekende documenten stuur ik naar mijn advocaat en die stuurt ze vervolgens naar de Rechtbank.  Dit is inbegrepen in de prijs, evenals de (wettelijk verplichte) griffiekosten.  Van de advocaat hoort u wanneer de rechtbank heeft gevonnist.  U noch de kinderen hoeven daarvoor naar de rechtbank. 

Nazorg
Daarmee hoeft  de scheidingsmediation van de Scheidingsmanager, nog niet afgelopen te zijn. 
Redelijk uniek is mijn werkwijze om de eerste evaluatie van het ouderschapsplan na de scheiding,  samen te bespreken (hoe gaat het en wat kan/ moet anders).  Of de voorgenomen verkoop van het huis, die maar niet wil vlotten.  Wat nu?  Of de functionele mails die partijen van mij krijgen nadat ze uit elkaar zijn en zich de vraag stellen, hoe verder met mijn (persoonlijk) leven?.
Na de scheiding begint het ‘andere leven’ pas.  Gezegd wordt dat die nieuwe start,  verandering wel twee jaar kan duren.  En ook dan kan het handig zijn om nog de ‘suggesties  te krijgen’. Ook  inclusief.

Kosten van scheidingsmediation
Scheiden kost geld, te vaak VEEL geld.
Bij de Scheidingsmanager is het gebruikelijk om een all-in tarief af te spreken.  Geen ‘uurtje – factuurtje’.  Duurder en completer dan’ doe het zelf’,  veel goedkoper dan twee ‘strijdende’ advocaten.   U weet exact wat het gaat kosten, zwart op wit.  Hiermee kunt geld besparen om voor uw eigen toekomst te gebruiken (verhuizing, inrichting, evt. schulden, duurder bestaan).
Mogelijk vergoedt uw Rechtsbijstandverzekering de kosten van de mediation kosten (afhankelijk van dekking)en de rechtbank.
Of, ingeval van een laag inkomen en weinig vermogen, bestaat de kans op een zgn. toevoeging (=bijdrage overheid). De aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand mag ik als MFN Mediator doen.  De Raad beslist.  

Kortom, toekomstgericht scheiden via De Scheidingsmanager kan u in beperkte tijd (2-4 mnd) en tegen relatief lage kosten snel duidelijkheid geven over de scheiding.  
Maak gebruik van deze zeer persoonlijke en toekomst bestendige werkwijze via de Scheidingsmanager.